MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vakbekwaam

 

SIEV-gecertificeerd

 

Klantvriendelijk

 

Het professioneel organiseren van schoonmaakwerkzaamheden is een intensieve activiteit.Vooral in de huidige schoonmaakmarkt met vaak erg lage marges, hoge

kwaliteitseisen,veiligheid,milieu,arbo-regelgeving en goed ondernemerschap.Binnen onze markt hebben wij verantwoordelijkheden richting onze klanten,onze werknemrs,onze leveranciers,het milieu,kortom richting alle betrokken partijen en factoren in onze omgeving. Niet alleen een verantwoorde en eerlijke prijs/kwaliteitverhouding is voor ons van groot belang , maar ook onze zorg naar mens en milieu.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal binenn het beid van Schoonmaakbedrijf Dubru.Wij zijn altijd op zoek naar het juiste evenwicht tussen Welzijn (People),milieu(Planet) en de markt(Profit).

 

People.
Schoonmaakbedrijf Dubru is actief betrkken bij de de gezondheid, veiligheid en welzijn van mensen. Door het voeren van een effectief ziekteverzuimbeleid ligt het verzuimpercentage ver benden het landelijk gemiddelde van de branche. Wij luisteren niet alleen naar onze medewerk(st)ers maar proberen oo altijd naar oplossingen te zoeken. Dit resulteert in tevreden medewerk(st)ers en een prettige werksfeer. Door het aanbiedenvan diverse opleidingen stimuleren wij de mensen zichzelf verder te ontwikkelen. Schoonmaakbedrijf Dubru investeert ook in sociale duurzaamheid. Mensen met een indicatie Sociale Werkvoorziening en of mensen met een handicap krijgen bij ons de mogelijkheid de reguliere markt in te stromen. Daarnaast hebben we samenwerkingsverband met een sociale werkvoorziening.

Op deze manier krijgen mensen de mogelijkheid om te werken,te leren en te re-integreren.

Planet
Een verantwoord schoonmaakbedrijf is zich bewust van het feit dat de schoonmaakbranche een wezenlijke bijdrgae kan leveren aan het milieu. Bij het uitvoeren van onze schoonmaakdiensten maken wij gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakprodukten. Door de toepassing van o.a. microvezelsystemen is het gevruik van chemie sterk gereduceerd . Tevens worden doseerstechnieken toegepast waardoor  vrspilling wordt voorkomen en we minder afval  genereren. Daarnaast streven wij altijd ernaar afval te scheiden en maken we gebruik van groene stroom.

 

Profit
Schoonmaakbedrijf Dubru is een zelfstandige onderneming. Dit houdt in dat wij niet afhankelijk zijn van externe financiers of een groot moederbedrijf. Onze strategie is transparant en gericht op het streven naar cintinuïteit, stabiel ondernemen en een gezond rendement. “Profit behalen wij niet alleen uit financieel rendement maar ook uit maatschappelijk rendement.